Sunday, 09 August 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г.
КИЛКИС ГЪРЦИЯ И ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО – СТРУМИЦА – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
17-18.10.2019 г
.
Лектор Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП, УНСС, с дългогодишен опит в практиката като ревизор, контролен орган, лектор, автор на много книги, наръчници, съветници, статии и коментари в различни издания.

 

ПРОМЕНИТЕ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Лектор Аспасия Петкова, работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ
26 март 2018 г., гр. София, х-л „Ренесанс”*** 

 

ЗА ДИРЕКТОРИ, ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ДРУГИ ЛИЦА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
квалификационно- консултантски семинар по следните теми:
I. СТРЕСЪТ И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ.
II. „ЕМОЦИИТЕ И ЖИВОТЪТ В УЧИЛИЩЕ“ – КАК ДА РАЗЛИЧАВАМЕ СВОИТЕ ОТ ЧУЖДИТЕ ЕМОЦИИ И ДА РАБОТИМ ПРАВИЛНО С ТЯХ
9-11.12.2016 г. Ниш
и
„СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА“  КАК ДА БЪДЕМ АКТУАЛНИ. ИНТЕРАКТИВНИФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
ВИДОВЕ ИНТЕРАКТИВНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. КАК ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС?
02-04.12.2016 г., Копривщица
ЛЕКТОР проф. д-р Спаска Зафирова

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ
квалификационно- консултантски семинар на тема:

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ
12-15 март 2016 г., гр. Патра, Гърция

 

ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, ФИНАНСИСТИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ
квалификационно- консултантски семинар на тема:

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2015 ГОДИНА

22 януари 2016

гр. София, „х-л Ренесанс”***
ЛЕКТОР ДИМИТАНА ХРИСТОВА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМ. ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ  
семинар - дискусия на тема:

НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ
11 декември 2015, гр. София, „х-л Ренесанс” ***

ЛЕКТОР: ПРОФ. ДФСН НАКО СТЕФАНОВ – специалист по световна икономика и стратегическо управление, управление на човешките ресурси, японист и изследовател на Азия – Япония, Китай, Корея, Индия и други. Утвърден преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски,  ТУ-София, Нов Български Университет и други.

 

ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, ЕКСПЕРТИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
консултантско-квалификационен курс на тема:
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ИЗИСКВАНИЯ НА НОВИЯ ЗОП 
4 декември 2015

гр. София, „х-л Ренесанс” ***

ЛЕКТОРИ: Цветелина ПОПОВА – Директор на дирекция “Обществени поръчки и концесии” Комисия за защита на конкуренцията и Антоанета ПЪРВАНОВА – Държавен финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРИ, ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ТЕРАПЕВТИ, ЕКСПЕРТИ
ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
14-17 октомври 2015 г.

Виена, Австрия

 

ЗА ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА , ФИНАНСИСТИ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КАСИЕРИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ:
СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ПЪРВА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ГИМНАЗИЯ, ГР. ЗАКИНТОС, УЛ.THERIANOU №8 ЗА ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ:
30 септември - 5 октомври 2015 г.
О-В ЗАКИНТОС, ГЪРЦИЯ

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КАСИЕРИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ
квалификационно- консултантски семинар на тема
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Лектор Eмилия Иванова - експерт с дългогодишен опит в НОИ
30 септември - 5 октомври  2015 г.
О-В ЗАКИНТОС, ГЪРЦИЯ

 

ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, ФИНАНСИСТИ И МЕНИДЖЪРИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
квалификационно-консултантски семинар на тема:
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ
1-3 юни 2015 г. 
Свети Влас, Бургас
Х-л „ПримаСол Синева Парк”***

Лектор Аспасия Петкова - консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КАСИЕРИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ 
пътуващ квалификационно- консултантски семинар на тема:

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
С ЛЕКТОР- ЕМИЛИЯ ИВАНОВА- ЕКСПЕРТ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В НОИ
30 май - 7 юни  2015 г. О-В ЗАКИНТОС, ГЪРЦИЯ

Курсът е за лицата, които желаят да бъдат изрядни пред контролните органи от НОИ и НАП при извършване на проверки и ревизии и за всички, които не са безразлични към правата, които имат в областта на социалното, здравното и пенсионното осигуряване.

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ТЕРАПЕВТИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ
ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
19 - 24 юни 2015 г.
ЛОЗАНА, ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, ЛОГОПЕДИ, ТЕРАПЕВТИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ, ПСИХОЛОЗИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ 
ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
24 - 27 май 2015 г., 
КОТОР, ЧЕРНА ГОРА

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ТЕРАПЕВТИ, ЕКСПЕРТИ
ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
17-20 май 2015 г. Виена, Австрия

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, КАСИЕРИ 
квалификационно - консултантски семинар на тема:

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
24 - 27 април 2015 г. Охрид, Македония

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване
Курсът е за лицата, които желаят да бъдат изрядни пред контролните органи от НОИ и НАП при извършване на проверки и ревизии и за всички, които не са безразлични към правата, които имат в областта на социалното, здравното и пенсионното осигуряване.

 

ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ
квалификационен курс на тема:
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИВ СОЦИАЛНОТОЗДРАВНОТО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕВ ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО22.04.2015 г.
Съюз на българските журналисти гр. София, ул. „Граф Игнатиев4, ет. 3

ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. Лектор Емилия Иванова експерт с дългогодишен опит в НОИ
ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Лектор Петър Захариев - главен експерт към НАП

 

ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ, 
квалификационен курс на тема:

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ: В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. 
В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

20.03.2015 г.

Съюз на българските журналисти
гр. София, ул. „Граф Игнатиев“4, ет. 3
Лектори: Емилия Иванова - експерт с дългогодишен опит в НОИ и Петър Захариев - главен експерт към НАП.

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, КАСИЕРИ
квалификационно - консултантски семинар на тема:

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ

21 - 22 февруари 2015 г.

О-в Тасос, Гърция

Бонус - участие в Карнавала в гр. Ксанти

Лектор: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА – експерт с дългогодишен опит в НОИ

 

ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ,
квалификационен курс на тема:

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2014 г. ДОПУСКАНИ ТИПИЧНИ ГРЕШКИ, КАЗУСИ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

18.02.2015 г.
Лектор: Димитана Христова – регистриран одитор

 

НОВА ГОДИНА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС
ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИ, ДЕС, РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ, ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ
ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА ТЕМА:
ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.
Допускани типични грешки, казуси изводи и препоръки

Водещ: проф. д-р Христина Колева, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор
30.12.2014 г. – 4.01.2015 г., гр. Закинтос, остров Закинтос, Гърция

 

ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ОРГАНИЗИРАМЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР – КОНСУЛТАЦИЯ И ПРАКТИКУМ  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
26 – 29.11.2014 г., Петрич – Сидерокастро /Валовища/
Семинарът е изключително с практическа  насоченост. Представят се и се обсъждат отговорностите, служебните задължения и проблеми на кметовете и кметските наместници. Конкретни казуси и дискусии по поставени  въпроси и споделен опит са основна форма на занятията.
Участниците  имат възможност да получат отговор на поставени от тях  конкретни въпроси както по време на занятията, така и по време на пътуването на практикума  в Гърция- Серас. Установяват се професионални контакти. Участниците се запознават със структурата и методи на практиката по управление на селищата, както и решаване на социални проблеми. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР С ПРАКТИКУМ ЗА КМЕТОВЕ И ЗАМ. КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ И ДРУГИ РЪКОВОДНИ КАДРИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ С РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНАТА ГРАД КОТОР, ЧЕРНА ГОРА
23 октомври 2014 г.

БОНУС - Посещение на Будва и перлата на Адриатика – Дубровник!
22 – 25 октомври 2014 г.
Целта на пътуващия семинар-практикум е в резултат на обмен на добри практики, идеи и бъдещи проекти да се подобри работата на общините.
Семинар-практикумът включва работна среща в община Котор с кмета на общината г-жа Катович - за обмяна на опит и запознаване с добри практики в административната, социалната, културната, туристическата и др. дейности.

 

ЗА КМЕТОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, РЪКОВОДИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ОТ ЗВЕНАТА ЗА РАБОТА ПО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
практикум на тема

ОПИТЪТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ЛИМЕНАС ПО УСПЕШНО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ
Среща с г-н Костас Хаджимануил – кмет на Лименас, столица на о. Тасос, с ръководители и експерти по усвояване на европейски средства.
17-18.10.2014 г., град Лименас, о. Тасосх-л Наташа***

Целта на практикума е обмен на добри практики с общината на град Лименас – столицата на о. Тасос.

 

ЗА ДИРЕКТОРИ, ЛОГОПЕДИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ, ПСИХОЛОЗИ, СОЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ
ПЪТУВАЩ СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ НА ТЕМА:

ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДНЕВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ
15 – 18 октомври 2014 г.

С РАБОТНА СРЕЩА В ГРАД ЦЕТИНЕ - СТАРАТА СТОЛИЦА НА ЧЕРНА ГОРА 
 на 16 октомври 2014 г.

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, КАСИЕРИ 
квалификационно - консултантски семинар на тема:
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ
20 – 25.09.2014 г., о-в Санторини, Гърция. Бонус: Атина
Лектор: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА – експерт с дългогодишен опит в НОИ
Курсът е за лицата, които желаят да бъдат изрядни пред контролните органи от НОИ и НАП при извършване на проверки и ревизии и за всички, които не са безразлични към правата, които имат в областта на социалното, здравното и пенсионното осигуряване.

 

ЗА МЕНИДЖЪРИ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, КАСИЕРИ 
квалификационно - консултантски семинар на тема:
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
18 – 21.06.2014 г., хотел „Ирис”*** , к.к. „СВЕТИ ВЛАС“ ул. „Бор“ №6
Лектор: АСПАСИЯ ПЕТКОВА– експерт с дългогодишен опит като директор в НОИ и НАП и главен експерт в МТСП.
Курсът е за лицата, които желаят да бъдат изрядни пред контролните органи от НОИ и НАП при извършване на проверки и ревизии и за всички, които не са безразлични към правата, които имат в областта на социалното и здравното осигуряване.
 

Семинар-обучение на тема:
AКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
17 юни 2014 г., Съюз на архитектите в България, София, ул. „Кракра“11
Лектор- консултант: Милана Кривачка - утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години е работила в Дирекция "Правна" на Министерски Съвет като държавен експерт в тази област. Участвала е активно в изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, БВМОП, НУРВСОП и техните изменения

 

ПЪТУВАЩ СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ НА ТЕМА:
ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

РАБОТНИ СРЕЩИ В ГРАД ПОДГОРИЦА -  СТОЛИЦАТА НА ЧЕРНА ГОРА

29 – 31 май 2014 г.
СОФИЯ – ПОДГОРИЦА – БУДВА – КОТОР – СОФИЯ
Целта на пътуващия семинар-практикум е работещите в сферата на социалните услуги в България да се запознаят с водещите добри практики на близка държава на Балканите при работа в дирекцията за социални дейности към общината, центрове за настаняване от семеен тип, домове за деца лишени от родителски грижи, домове за стари хора, домове за възрастни хора с увреждания, дневни центрове и др.; да се информират за новите тенденции в социалните услуги за децата с увреждания и възрастни хора, да обменят опит и контакти.

 

ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ОРГАНИЗИРАМЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР – КОНСУЛТАЦИЯ И ПРАКТИКУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
12 – 15.05.2014 г., Петрич – Серес
Семинарът е изключително с практическа  насоченост. Ще се представят и обсъждат отговорностите, служебните задължения и проблеми на кметовете на кметства и кметските наместници. Конкретни казуси и дискусии по поставени  въпроси и споделен опит ще бъдат основна форма на занятията.
Участниците ще имат възможност да получат отговор на поставени от тях  конкретни въпроси както по време на занятията, така и по време на практикума  в Гърция- Серес. Ще установят професионални контакти. Ще се запознаят  със структурата и методи на практиката по управление на селищата, както и решаване на социални проблеми.

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ
29-30.04.2014 г. гр. София, х-л „Ренесанс”
Семинарът  е за лицата, които желаят да бъдат изрядни пред контролните органи от НОИ и НАП при извършване на проверки и ревизии.
По време на обучението ще получите:
Практически знания;
- Практически съвети по конкретни казуси;
- Отговори на зададени въпроси.
29.04. 2014 г. 
9.30 – 12.30 чI. Програма по ЗКПО
Лектор: Димитър Войнов – НАП
13.30 – 17.00 ч. II. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ПРЕЗ 2014 г.
Лектор: Петър Захариев – НАП
30.04.2014 г.
9.00 – 11.30 ч. III. СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВЯНЕ ПРЕЗ 2014 г.
Лектор: Емилия Иванова – НОИ
11.30 – 13.00 ч. ІV. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И ПРОМЕНИТЕ ЗА 2014 г.
Лектор: Гошо Мушкаров – доктор по икономика

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ
19-20.02.2014 г. гр. София, х-л „Ренесанс”, пл. „Възраждане“ 2
 I. Програма по ЗКПО
Лектор: Димитър Войнов – НАП
II. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ПРЕЗ 2014 г.
Лектор: Петър Захариев – НАП
III. СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВЯНЕ ПРЕЗ 2014 г.
Лектор: Емилия Иванова – НОИ
ІV. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И ПРОМЕНИТЕ ЗА 2014 г.
Лектор: Гошо Мушкаров – доктор по икономика

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА  СТОЙНОСТ ЗА 2014 г.
21.01.2014 г,. гр. София, х-л „Ренесанс”, пл. "Възраждане"2
Лектор
: ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ, НАП
и
СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2014 Г. И ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
22.01.2014, гр. София, х-л „Ренесанс”, пл. "Възраждане"2
Лектори:
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА и ГОШО МУШКАРОВ - д-р по икономика

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 г.
Лектор
: Димитана Христова
17.01.2014 
София, Essence Center, улица „6-ти Септември“ 37

За мениджъри, счетоводители, ръководители човешки ресурси, личен състав, касиери курс на тема:
СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО, ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
10 - 12.10.2013 г., Велинград, Хотел Спа комплекс Маркита***
Лектор
: АСПАСИЯ ПЕТКОВА – експерт с дългогодишен опит като директор в НОИ и НАП и главен експерт в МТСП. 

За мениджъри, счетоводители, ръководители човешки ресурси, личен състав, касиери курс за НАЧИНАЕЩИ на тема:
СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО, ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
15-16. 08. 2013 г., гр. София – Съюз на българските журналисти, ул. „Граф Игнатиев” 4
22.08.2013 г., гр. София – Съюз на българските журналисти, ул. „Граф Игнатиев” 4
03 – 05.09.2013 г., хотел „ПРИМАСОЛ СИНЕВА ПАРК”***  , К.К.СВЕТИ ВЛАС
Лектор: АСПАСИЯ ПЕТКОВА– експерт с дългогодишен опит като директор в НОИ и НАП и главен експерт в МТСП. 

За директори, специални и социални педагози, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители и други специалисти
РАБОТЕЩИ С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, Е НАШИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР НА ТЕМА:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
29-31.03.2013 г., хотел БМВ - Варна
Лектор-консултант Диана Янева – психолог, работещ в сферата на консултативната и приложната психология.


ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ТРУДОВО,СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ОРГАНИЗИРАМЕ КВАЛИФИКАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ КУРС В ТРИ МОДУЛА:

МОДУЛ    I  – НОВОТО ЗА 2013 Г. В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. КОМЕНТАРИ ПО ПРОБЛЕМИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ПРАКТИКАТАВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ, ДИСКУСИИ. - 4 учебни часа
Лектор-консултант Смела Нинева  – дипломиран  юрист, магистър по право; началник отдел "Трудово право и обществено осигуряване"Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" - Министерство на труда и социалната политика
МОДУЛ   II -  СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА 2013 Г. И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТАВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ, ДИСКУСИИ. - 4 учебни часа
Лектор-консултант  Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване.
МОДУЛ III –  ПРОМЕНИТЕ  НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЗДДС, ЗДДФЛ И ЗКПО. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННАТА СМЕТКА ПРЕЗ 2013 Г. ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ, ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ, ДИСКУСИИ – 8 учебни часа
Лектор-консултанти: Валентина Ватева-Гекова- главен експерт по приходите, методолог по ЗКПО в НАП и Петър Захариев – данъчен експерт.
18-19.04.2013 г.  - София, хотел „Ренесанс”

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ФОНДАЦИЯ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА” ОРГАНИЗИРАТ ПЪТУВАЩ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ НА ТЕМА:
ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
Работни срещи в град Мюнхен - провинция Бавария, Федерална република Германия
26.05.–01.06.2013 г. СОФИЯ-МЮНХЕН-СОФИЯ

ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ОРГАНИЗИРАМЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР – КОНСУЛТАЦИЯ И ПРАКТИКУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Лектор-консултант Златка ЦЕКОВА – юрист,  юрисконсулт на община   Златоград - магистър по математика и информатика ПУ”Паисий Хилендарски”- Пловдив.
13 – 16.05.2013 г., Етнографски комплекс Златоград

ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, СЛУЖИТЕЛИ ЛИЧЕН СЪСТАВ, ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛИ И СЧЕТОВОДИТЕЛИ,
ОРГАНИЗИРАМЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КОМЕНТАРИ ПО ПРОБЛЕМИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ПРАКТИКАТА СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА
Лектор-консултант Аспасия Петкова   – консултант по социално и здравно осигуряване.

15-18 март 2013 г., хотел „Панорама” – в околностите на  Златоград
  

ЗА АРЕНДАТОРИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ И ЗА ТЕХНИТЕ  ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ТРУДОВО, СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Семинар с два модула
МОДУЛ I  – ВЪЗЛОВИ ВЪПРОСИ В ПРАКТИКАТА ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 ГОДИНА ПРИ АРЕНДАТОРИТЕ И ЗА КООПЕРАЦИИТЕ – 12  учебни часа
Лектор: Димитър Йорданов   – специалист с практически поглед и опит в дейността.
МОДУЛ II - I  част -  ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.КОМЕНТАРИ ПО ПРОБЛЕМИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ПРАКТИКАТА    – 4 учебни часа
                 II част -  СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА - 4 учебни часа
Лектор: Аспасия Петкова  – финансист с практически опит в прилагане на трудовото право
1 - 3.02. 2013 година, ЛОВЕЧ, ул.”Търговска” № 51
Хотел „Президиум палас”**** - конферентна зала

 

ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ТРУДОВО,СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ:
Семинар с 3 модула
МОДУЛ I  – Възлови въпроси в практиката при годишното счетоводно и данъчно приключване на 2012 година – 8 учебни часа
Лектор:  доц. д-р Христина Колева – регистриран одитор
МОДУЛ    II – ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.КОМЕНТАРИ ПО ПРОБЛЕМИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ПРАКТИКАТА  – 4 учебни часа
Лектор: Аспасия Петкова  – финансист с практически опит в прилагане на трудовото право.
МОДУЛ   III – СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА - 4 учебни часа
Лектор: Аспасия ПЕТКОВА – консултант по социално и здравно осигуряване.
11-12 януари 2013 година
ЕТРОПОЛЕ „ХОТЕЛ „ЕВЕРЕСТ”- КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС В ТРИ МОДУЛА ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ТРУДОВО,СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
МОДУЛ    I – ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.КОМЕНТАРИ ПО ПРОБЛЕМИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ПРАКТИКАТА - 4 учебни часа. Лектор: Лариса ТОДОРОВА – юрист, магистър по право, от 8  години държавен експерт в областта на трудовото законодателство в МТСП 
МОДУЛ   II – СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА - 4 учебни часа. Лектор: Аспасия ПЕТКОВА – консултант по социално и здравно осигуряване.
МОДУЛ III – ВЪЗЛОВИ ВЪПРОСИ В ПРАКТИКАТА ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 ГОДИНА - 8 учебни часа. Лектор: Димитана ХРИСТОВА – ДЕС, регистриран одитор
18-19.12.2012 г. СОФИЯ


ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР – КОНСУЛТАЦИЯ И ПРАКТИКУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Лектор-консултант Иван ВЕЛИКОВ – юрист, директор на Дирекция „Правно-нормативно обслужване” в Община Варна.
10 – 13 декември 2012 г., хотел БМВ**** - Варна, посока „Златни пясъци“, спирка „Писател”


ЗА ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ - КВАЛИФИКАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ КУРС
МОДУЛ I: ВЪЗЛОВИ ВЪПРОСИ В ПРАКТИКАТА ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 ГОДИНА
23.11.2012 г.
Лектор-консултант – Димитана Христова, ДЕС
МОДУЛ II: СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА
22.11.2012 г.
Лектор-консултанти - Ем. Иванова – експерт по социално осигуряване и Ваня Никова – гл. експерт в ЦУ на НОИ.

 

За кметове на общини, кметове на кметства и кметски наместници
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР–КОНСУЛТАЦИЯ И ПРАКТИКУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
28–31.10.2012 г.
Етнографски комплекс Златоград
Лектор-консултант Златка ЦЕКОВА – юрист,  юрисконсулт на община Златоград. 

За директори, специални  и социални педагози, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители и други специалисти, работещи с деца със специални образователни потребности, е нашия специализиран семинар на тема:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
11-13.10.2012 г., хотел „Нептун”** - Св. Константин и Елена – Варна
Лектор: Диана Златева Янева – психолог, работещ в сферата на консултативната и приложната психология.

Семинар практикум, включен в системата за продължаващо медицинско обучение на лекарите, на тема:
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
20 – 23 септември 2012 г. - гр. Златоград
Семинар с  практическа насоченост  Поставят се за обсъждане основни проблеми и се разглеждат казуси от практиката.
Лектори-консултанти: д-р Златица Петрова, дм. - член на Висшия медицински съвет и доц. Танушев - заместник-директор по икономическите въпроси в "МБАЛ – Университетска национална кардиологична болница" ЕАД

За настоящи и бъдещи бенефициенти семинар на тема:
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ
20 – 23 септември 2012 г. - гр. Златоград
Семинар с  практическа насоченост  Поставят се за обсъждане основни проблеми и се разглеждат казуси от практиката.
Лектор-консултантдоц. Лучия Илиева - сертифициран Европейски консултант с дългогодишен опит по програмите на ЕС, GTZ, LGI/OSI-Europe, UNDP, UNEP, OSF и др. 

Пътуващ семинар на тема:
ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
РАБОТНИ СРЕЩИ В  ГРАД МЮНХЕН -  ПРОВИНЦИЯ БАВАРИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
16 – 22 септември 2012 г.


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО СОЦИАЛНОТО,  ЗДРАВНОТО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И КОДЕКСА НА ТРУДА - 2012 г. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
25.08. - 01.09.2012 г.
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, ХАЛКИДИКИ –ПОЛУОСТРОВ КАСАНДРА
DAPHNE HOLIDAY CLUB***
Лектор консултант  Аспасия Петкова

 

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
26 юни - 29 юни 2012 г., гр. Златоград , хотел „Флора”
Лектор-консултант: Огнян Койчев – психолог с дългогодишна преподавателска и консултантска практика в сферата на общуването, работата в екип, оценка на емоционалното благополучие, превенция на опасното и агресивно поведение. Координира и ръководи проекти за повишаване квалификацията и супервизия на персонала в организации за социални услуги на деца и възрастни с интелектуални затруднения. Специализирал е в Холандия, Белгия и Ирландия. Член е на Европейската асоциация „Психично здраве за интелектуално затруднените”. Преподавател в Катедра „Психология и социални дейности” на Педагогическия факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Координатор на бакалавърска програма „Социални дейности”.
Тренингът включва ролеви игри, решаване на казуси и дискусия. Ще има възможност да се поставят за обсъждане основни проблеми от практиката. Ще получите възможността за диалог с лектора и другите участници.


ОПИТЪТ НА ИСПАНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНИТЕ И МЕСТНАТА ВЛАСТ
РАБОТНИ СРЕЩИ В ОБЩИНИТЕ НА гр. ЖИРОНА И  гр. ФИГЕРЕС, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ
9 – 16.06.2012 г.

 

АСПЕКТИ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ. ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕТО И СПРАВЯНЕТО С АГРЕСИВНОСТТА
10.05.2012 г. - СОФИЯ, хотел „Ренесанс”, площад „Възраждане” №2
Лектор консултант:  Георги Кирилов - дипломиран магистър по „Клинична и консултативна психология“.
 

ОПИТЪТ НА ИТАЛИЯ В ПРЕХОДА ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНА ГРИЖА КЪМ ГРИЖА В ОБЩНОСТТА
РАБОТНИ СРЕЩИ В ТРИЕСТ И МИЛАНО, ИТАЛИЯ

8.05. - 12.05.2012 г.


БЪРНАУТ - СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗЧЕРПВАНЕ В ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИЯ – СЪЩНОСТ, ПОСЛЕДСТВИЯ, МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И СПРАВЯНЕ
16.05. – 18.05.2012 г., гр. Златоград- Етнографски ареален комплекс
Лектор-консултант:  доц. Бистра М. Ценова, дп -  Национален център по обществено здраве, сектор „Здраве при работа”. Специалист по медицинска, трудова и организационна психология. 

ОПИТЪТ НА ПОЛША В УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОСРЕДСТВА – ПРАКТИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. РАБОТНИ СРЕЩИ ВЪВ ВАРШАВА И КРАКОВ, ПОЛША
14.05. – 18.05.2012 г.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
18.05.2012 г. - София, хотел Рила***, ул. „Калоян” №6, зала 1. 

ДИСКУСИИ ПО ПРОБЛЕМИ ОТ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПО ВЪЗЛОВИ ВЪПРОСИ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
Лектор-консултант: доц. д-р Христина Колева, дипломиран експерт счетоводител
30.04. - 07.05.2012 г., Испания, Валенсия - хотел "AGORA"****
 

Семинар по проект  EQUIP II (2010-1-FI1-LEO05-0352)
Европейско образование, компетенции иквалификация необходими при предоставянето на грижи за възрастни хора в домашна среда, финансиран по програма Учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи
24.04.2012 г.

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ. РАБОТНИ СРЕЩИ В АНКАРА, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
24.04 – 28.04.2012 г.

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И СПОДЕЛЕН ОПИТ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМАТА ЗА ДЕИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ, УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ И ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Дискусии, въпроси и отговори.
Лектор-консултант: Веселина Ботева – Директор дирекция „Социална политика”община Пловдив. 13 години стаж като главен инспектор социално подпомагане в инспектората на Агенция социално подпомагане.
Лектор-консултант: Нели Маринова – Директор на „Дом за стари хора”,Управител на два центъра за настаняване от семеен тип за стари хора.Общински съветник, председател на комисия „Социални дейности,здравеопазване и трудова заетост” – 1 мандат, понастоящем е председател на комисия „Бюджет и финанси”. Участва в разработването на общинските стратегии за развитие на социалните услуги.
На 19.04 - 20.04 2012 г., гр. Панагюрище
ДДЛРГ „Павел Бобеков”-  ул."Кръстьо Гешанов"5

Или на 26.04. – 27.04. 2012 г., гр. Велико Търново
Бизнес хотел ”Аквая”***, ул. „Любен Каравелов”  №40

 
 
АРТ  ТЕРАПИЯ В РАБОТАТА С ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ. ДЕЦАТА СЪС СОБСТВЕН СЦЕНАРИЙ – РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА.ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ СИЛАТА НА ИЗКУСТВОТО.
Лектор-консултант: Oлга Трифонова Георгиева - логопед
21.03. - 22.03.2012 г., гр. Стара Загора

  
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
17.1.2012 г., гр. София
Лектор-консултант: Димитър Димитров

 

НОВИТЕ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
18.1.2012 г., гр. София
Лектор-консултант: Емилия Петкова