Friday, 15 February 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Current

28 години традиция и доверие! Издадени над 6400 сертификата за завършено обучение!

КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ ЗА ВАС ОРГАНИЗИРАМЕ И НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС НА ТЕМА:

ТРУДОВО ПРАВО И ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА 2019 г.

26.02.2019 г. в салона на хотел „Славянска беседа“
ул. „Славянска“ №3 (ъгъла с ул. „Раковска“)

ЛЕКТОР: Аспасия Петкова - работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП, УНСС, с дългогодишен опит в практиката като ревизор, контролен орган, лектор, автор на много книги, наръчници, съветници, статии и коментари в различни издания.

ПРОГРАМА:

9.00 – 9.30 ч. – Регистрация.
9.30 – 13.30 ч. и 14.30 – 16.30 ч. – Занятия – лекция, казуси, въпроси, отговори и дискусии.
10.30 – 11.00 ч. и 14.30 – 15.00 ч. – Кафе-паузи.

1. Закон за бюджета на ДОО 2019 г. Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО - нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването.
2. Закон за бюджета на НЗОК 2019 г. Промени в Закона за здравното осигуряване.
3. Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството. Нова методика за изчисляване на пенсиите от 1.01.2019 г.
4. Промени в трудовото законодателство  2018 г.
5. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство:
- Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
- Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;
- Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
- Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
- Наредба за самоосигуряващите се лица;
- Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
- Наредба за трудовите досиета в електронен вид;
- Наредба за избор на осигуряване;
- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
- Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;
- Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
- Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;

и много други наредби.

6. Парични обезщетения по болест, майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.
7. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.
8. Безработицата- право на обезщетение.
9. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България.
10. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС.
11. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.
12.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК, самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
13. Граждански договори – различни казуси.
14. Разглеждане на конкретни казуси.
15. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 145 лв.
Включва участие в занятията и две кафе паузи.

Вариант с включен обяд – 165 лв.

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ И СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ!

Примерно меню за обяда:
- Шопска/Овчарска салата или супа „Топчета“;
- Пилешка/Свинска пържола с лютеница, боб и печени чушки;
- Плодове/Сладолед.

 Заплаща се по банков път на ЕТ „Персонал Консулт – Г. Попов“
Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7, 
SWIFT BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG22 UNCR 7630 1077 9967 34

ВАЖНО: ПОЛУЧАВАТЕ ФАКТУРА, КОЯТО Е ПРИСЪЩ РАЗХОД ЗА ВАШАТА КОМПАНИЯ.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Ø  Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства.
Ø  Заявки се приемат до запълване на резервираните места по реда на плащането, не по-късно от 20.02.2019 г. Участие само при предварително записване!

За справка, повече информация и заявка за участие може да се свържете с нас 
на тел.: 0887 411 549 Марийка Костадинова
или на тел. : 0888 705 325 Ганчо Попов