Sunday, 09 August 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Foundation
Фондация "Маргарита Попова"

 

Фондация „Маргарита Попова” е учредена като фондация за осъществяване дейност в обществена полза.
Регистрирана е с решение №240 от 18.05.2013 г. на Пернишки окръжен съд.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
- Развитие и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, учене през целия живот, физическата култура и в частност за създаване на условия за повишаване на знанията и уменията на хората чрез учене през целия живот за ефективна работа във всички сфери на социален, стопански и културен живот;
- Популяризиране позитивния пример на патрона на Фондацията Маргарита Попова (1947 г. – 2007 г.) като целеустремен и отдадена образованието, познанието и креативността човек;
- Развитие и диверсификция на образователния, възпитателния, историческия, културния, и селския туризъм за хората, популяризиране на културното наследство, включително нематериалното - чрез насърчаване/съживяване на традиционни занаяти и обичай;
- Изграждане на капацитет и насърчаване на иновациите в образоването предприемачеството и в областта на културните и творческите инициативи. Насърчаване на инвестициите в образование, ориентирани към постиган на социално-икономическо въздействие върху хората;насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между културни и образователни институции и организации, ориентирано към човека;
- Създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждане и работа по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решения на всички нива; изграждане на системи за противодействие на корупционни практики и създаване на предпоставки за елиминирането на такива;
- Оптимизиране на системи за обучение, повишаване на квалификацията и тестване на знанията; създаване на системи за обучение на деца, ученици, учители и преподавателски кадри и специалисти за работа в антикорупционна среда;
- Стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз -стопански и поведенчески модели;
- Популяризиране на демократичните механизми и практики от страните с развита демокрация в областта на публичната изява - достъп до медиите, комуникации;
- Стимулиране на иновационното предприемачество;
- Насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;
- Консултиране на държавни организации и институции за създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните, съседки на България - стопански, културен и образователен обмен; Осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учредителите и дарителите.

Фондацията се управлява от Настоятелство с председател д-р Яна Гочева.

ЗА КОНТАКТИ:
1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А

Тел/факс: 02 931 24 00; 02 931 18 02; 0888 705 325

Е- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.personal-konsult.com

Тържество по връчването на награди от името на фондация „Маргарита Попова” - 15.V.2107 г.

От името на фондацията с плакет и диплом бяха отличени първенеца на випуска, класния ръководител на випуск 2017 както и подгласниците на първенеца на випуска от Професионалната гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“ кадето Мъргарите Попова е била дългогодишен учител и директор.

  

NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SERVICES ORGANIZATIONS

It's main objective to promote improvement of the social services in Bulgaria, in the spirit of the leading European standards and trends, organizing on voluntary basis managers, specialists and personal from all levels in different social institutions. To represent their economic interests to the state and municipal authorities, protecting the fundamental principles of the organizing and providing of social services.

The association provides to its members access to marketing and information services, educational opportunities, potentials for access to funds and financing from different European Programs and Projects, as well as their development in partnerships. The association will establish and develop connections with similar associations with countries that are part of the European Union.

The association is registered on the 10th of February 2010. The Chairman of the board is Mr. Gancho Popov and Chairman of the Supervisory Board is Mrs. Neli Marinova, Director of Home for elderly people „Shtastliva Starost“, Alfatar.

 
Human Resources in Bulgaria and EU Integration

"HUMAN RESOURCES IN BULGARIA AND THE EURO INTEGRATION" FOUNDATION

A nongovernmental organization whose overall objective is to contribute to the successful implementation of the human resources in Bulgaria in accordance with the European integration processes through the following specific objectives:
- to apply the basic trends in the development of human resources in accordance with the processes of European integration;
- to investigate and implement international best practices in the development and implementation of successful social practices;
- to define key trends process of training, retraining and lifelong learning in order to improve the adaptability of human resources in the labor market;
- to define different target groups having  common needs and problems human resources and to conduct their training;
- to establish and maintain a database of National and International NGOs working in the field of human resources;
- to develop socially significant projects that would support the efforts of the authorities and NGOs for the successful adaptation of human resources;
- to examine, analyze and monitor the labor market and make proposals for National and Regional employment programs;
- to participate in the development and application of modern methods of recruitment, motivation, assessment and staff development.

The Foundation „Human Resources in Bulgaria and the Euro integration“ is the initiator and coordinator of the Annual awards “Manager Human Resources” and “Manager Social Activities” with the kind support of Ministry of Labour and Social Policy.