Sunday, 09 August 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Books
Latest Editions

 

alt

Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 
ЗА ЗАВЕЖДАЩИ ЛИЧЕН СЪСТАВ

Десето преработено и допълнено издание
ЦЕНА: 12 лв.

 alt

доц. д-р Ганчо Попов
ЗОП
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ - 2014
ЦЕНА: 10 лв. 

 alt

Гошо Мушкаров
КОДЕКС НА ТРУДА  ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В СИЛА ОТ 1.01.2014 г.
Приложение: КОДЕКС НА ТРУДА 
ЦЕНА: 12 лв. 

alt

Ганчо Попов
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ

НАЧАЛО РАЗВИТИЕ 
Един творчески път
      ЦЕНА: 10 лв.       

alt

Проф. д-р Кирил Спасов
СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Четвърто издание
ЦЕНА: 15 лв.

alt

БЪЛГАРСКИЯТ ГЕНИИ – ФУНДАМЕНТ НА СВЕТОВНИЯ ПРОГРЕС

ЦЕНА: 8 лв. 

alt

Иван Петровски
ПРАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЦЕНА: 10 лв.