Неделя, 09 Август 2020

Контакт с нас

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.:  0888 705 325;
                   0887 411 549

E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.: 0888 705 325
E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

 

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Проекти

 

"Персонал Консулт- Г. Попов", започва изпълнението на нов проект по програма COSME, наречен PLEASE “Please Let Enjoy a Seniors Experience” (699512)

Този проект е разработен в съответствие на приоритетите на Тема-1 „Увеличаване на туристическия поток от  възрастни и млади хора в ниския/среден сезон,“ по покана COS-TOUR-2015-3-04-1 обявена от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (EASME) на Европейския съюз.
Проектът PLEASE е насочен към хора от третата възраст. По време на изпълнението му ще бъдат разработени индивидуални туристически продукти за хора в пенсионна възраст, като се използват възможностите които предлагат новите уеб технологии и моделите за споделяне на услуги. Планирани са обучителни сесии, които имат за цел да научат възрастните хора как с помощта на новите технологии могат да намалят разходите си за екскурзии и почивки и да увеличат възможността по-често да пътуват в чужбина. Предвидено е пилотно тестване на новите туристически продукти.
Проектът е с продължителност 15 месеца.

 

Tasty Cheese Tour – новият проект на 
ЕТ „Персонал Консулт – Г. Попов”

 Екипът на „Персонал Консулт - Г. Попов“ има удоволствието да съобщи, че спечели нов проект по програма COSME. Проектът с наименование TastyCheeseTOUR (699418) е разработен по покана COS-TOUR-2015-3-04-1, обявена от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (EASME) на Европейския съюз.
Основна цел на TastyCheeseTOUR е разработването на комплексни туристически маршрути за културен, индустриален, кулинарен, агро и еко туризъм  в селските региони, които произвеждат висококачествено сирене, по традиционни технологии, със специфичен характер и регламентиран географски произход. Предвидено е пилотно тестване на новите туристически маршрути.
Проектът е с продължителност 15 месеца и е финансиран със средставата на ЕС, програма COSME  (2014-2020)

 

EU SKY ROUTE (SI2.655609), financed by European Commission, DG Enterprise and Industry
www.euskyroute.eu
Основна цел на проекта е създаването на възможност повече хора да се запознаят с древната и съвременна астрономия, чрез разработване на нови туристически продукти и популяризиране на различни възможности за наблюдение на звездното небе, посещения на обсерватории, планетариуми, природни паркове и други интересни места.

  JOB SKILLS (2013-1-TR1-LE004-481014), partnership project financed by Life Long Learning Programme;
www.ldvjobskills.com
Основна цел- сравнителен анализ и обмен на знания в областта на професионалното обучение в различни традиционни занаяти. Съхранениена занятчийството, насърчаване на участието на млади хора в различни форми на обучение.
Участват организации от Турция, Италия, Полша, Франция, Испания и България.

MOTIVATE LEARNING, Grundtvig workshop(2013-1-BG1-GRU-13-00078) financed by Life Long Learning Programme;
Цел на проекта - запознаване на участниците с основните характеристики на провеждане на обучение за възрастни, с нови методи за мотивиране на обучаемите, с възможностите за прилагане на съвременни информационни технологии.

Организатор на ателието:Персонал Консулт- Ганчо Попов

 EMOLL (510007-2010-LLP-CZ-LEONARDO-LMP) - Efficiency measurement of lifelong learning, using balanced scorecard concept,financed by Life Long Learning Programme;
Проектът има за цел създаване на ясна методология с набор от показатели, за измерване на ефективността от провеждане на обучения на служителите и работниците в съответните организации.
Участват организации от Чехия, Франция, Италия, Полша, Блъгария и Турция.

 EQUIP II (2010-1-FI1-LEO05-0305) - European Education, Competences and Qualifications in Home Care for Older People; financed by Life Long Learning Programme
www.equip2.net
Основната цел на този проект е да се подобри прозрачността и съпоставимостта на квалификацията и компетентностите, в цяла Европа за социални и медицински работници предоставящи грижи за стари хора в домашна среда.
Участват организации от Финландия, Гърция, България и Туруция.

  -------------------------------------------------------

Като приемаща организация  ЕТ „Персонал консулт - Ганчо Попов” предоставя  следните услуги:
• Настаняване в хотел;
• Трансфер от и до летище;
• Вътрешен транспорт
• Езикови курсове;
• Работно място;
• Наставничество;
• Културна програма;
• Туристическа програма;
• Издаване на сертификат.