Неделя, 09 Август 2020

Контакт с нас

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.:  0888 705 325;
                   0887 411 549

E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.: 0888 705 325
E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

 

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Фондация "Маргарита Попова"

 

Фондация „Маргарита Попова” е учредена като фондация за осъществяване дейност в обществена полза.
Регистрирана е с решение №240 от 18.05.2013 г. на Пернишки окръжен съд.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
- Развитие и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, учене през целия живот, физическата култура и в частност за създаване на условия за повишаване на знанията и уменията на хората чрез учене през целия живот за ефективна работа във всички сфери на социален, стопански и културен живот;
- Популяризиране позитивния пример на патрона на Фондацията Маргарита Попова (1947 г. – 2007 г.) като целеустремен и отдадена образованието, познанието и креативността човек;
- Развитие и диверсификция на образователния, възпитателния, историческия, културния, и селския туризъм за хората, популяризиране на културното наследство, включително нематериалното - чрез насърчаване/съживяване на традиционни занаяти и обичай;
- Изграждане на капацитет и насърчаване на иновациите в образоването предприемачеството и в областта на културните и творческите инициативи. Насърчаване на инвестициите в образование, ориентирани към постиган на социално-икономическо въздействие върху хората;насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между културни и образователни институции и организации, ориентирано към човека;
- Създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждане и работа по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решения на всички нива; изграждане на системи за противодействие на корупционни практики и създаване на предпоставки за елиминирането на такива;
- Оптимизиране на системи за обучение, повишаване на квалификацията и тестване на знанията; създаване на системи за обучение на деца, ученици, учители и преподавателски кадри и специалисти за работа в антикорупционна среда;
- Стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз -стопански и поведенчески модели;
- Популяризиране на демократичните механизми и практики от страните с развита демокрация в областта на публичната изява - достъп до медиите, комуникации;
- Стимулиране на иновационното предприемачество;
- Насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;
- Консултиране на държавни организации и институции за създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните, съседки на България - стопански, културен и образователен обмен; Осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учредителите и дарителите.

Фондацията се управлява от Настоятелство с председател д-р Яна Гочева.

ЗА КОНТАКТИ:
1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А

Тел/факс: 02 931 24 00; 02 931 18 02; 0888 705 325

Е- mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.personal-konsult.com

Тържество по връчването на награди от името на фондация „Маргарита Попова” - 15.V.2107 г.

От името на фондацията с плакет и диплом бяха отличени първенеца на випуска, класния ръководител на випуск 2017 както и подгласниците на първенеца на випуска от Професионалната гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“ кадето Мъргарите Попова е била дългогодишен учител и директор.