Неделя, 09 Август 2020

Контакт с нас

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.:  0888 705 325;
                   0887 411 549

E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.: 0888 705 325
E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

 

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

 

Фондация  „Човешките ресурси в България

и евроинтеграцията“  

Неправителствена организация с обща цел да подпомага по-успешната реализация на човешките ресурси в България в съответствие с процеса на евроинтеграция чрез следните конкретни цели:

  • да определи основните тенденции в развитието на човешките ресурси в съответствие с процесите на евроинтеграция;
  • да изследва и прилага чуждестранни добри практики в разработването и реализацията на успешни социални практики;
  • да дефинира основните тенденции процеса на повишаване на квалификацията, преквалификацията и ученето през целия живот с цел подобряване на адаптивността на човешките ресурси на пазара на труда;
  • да определи различните целеви групи човешки ресурси със свързани нужди и проблеми и да провежда тяхното обучение;
  • да създаде и поддържа база данни с национални и чужди НПО, работещи в сферата на човешките ресурси;
  • да разработва социално значими проекти, които биха подкрепили усилията на властите и на НПО за успешното адаптиране на човешките ресурси;
  • да изследва, анализира и осъществява мониторинг на пазара на труда и да дава предложения за национални и регионални програми за заетост;
  • да участва в разработването и прилагането на съвременни методи за подбор, мотивация, оценка и развитие на персонала.

Съдебна регистрация.

Фондацията вече 14 години издава списание „Човешки ресурси”единственото специализирано издание в областта на мениджмънта на човешкия потенциал.
Управляващ редактор: д-р Яна Гочева
Главен редактор: доц. д-р Ганчо Попов

Зам.-главни редактори: проф. дфсн., д-р ист. Нако Стефанов

Александър Пожарлиев, директор на училище по мениджмънт - НБУ

Редакционна колегия:

Доц. д-р Гена Велковска

Проф. д-р Веселин Благоев

Надя Василева, управляващ директор на „Менпауър България”

Проф. д-р Любомир Стефанов

Пламен Димитров, организационен психолог

Организира кръгли маси по проблеми на развитието на човешките ресурси в България:
- „Кризата: Възможност за проверка на ценностите – развитие на човешкия капитал в условията на криза“.
-
 Човешките ресурси в туризма”.
- 
„За професионалната компетентност и непрекъснатото усъвършенстване на знанията и опита на човешките ресурси в туризма”.
- „Младежката безработица. Възможности и подходи за решаване“.
„Човешките ресурси – фактор за успешен туризъм“.
- Демографската катастрофа в България".

Провежда национални и международни конференции. Някой от проведените в последно време са:
„Усвояване на средствата от европейските фондове: национални приоритети. Опитът на Испания“ 2010 г.
„Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша“ 2012 г.

- „Учене през целия живот. Добри практики. Предизвикателства. Тенденции за развитие” 2014 г.

Фондация "Човешките ресурси в България и евроинтеграцията" е инициатор и координатор на ежегодно връчване на Национален златен приз „Човешки ресурси”.
Церемония по връчване на приза за 2016 г.

                      Носителите на приза за 2016 г.

Организира обучения и практикуми по широк кръг от актуални теми.

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2017
Бонуси при целогодишен абонамент!
Абонирайте се за сп. "Човешки ресурси"

Заявка за абонамент може да намерите ТУК.