Неделя, 09 Август 2020

Контакт с нас

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.:  0888 705 325;
                   0887 411 549

E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Моб. тел.: 0888 705 325
E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

 

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Фондация
Фондация "Маргарита Попова"

 

Фондация „Маргарита Попова” е учредена като фондация за осъществяване дейност в обществена полза.
Регистрирана е с решение №240 от 18.05.2013 г. на Пернишки окръжен съд.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
- Развитие и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, учене през целия живот, физическата култура и в частност за създаване на условия за повишаване на знанията и уменията на хората чрез учене през целия живот за ефективна работа във всички сфери на социален, стопански и културен живот;
- Популяризиране позитивния пример на патрона на Фондацията Маргарита Попова (1947 г. – 2007 г.) като целеустремен и отдадена образованието, познанието и креативността човек;
- Развитие и диверсификция на образователния, възпитателния, историческия, културния, и селския туризъм за хората, популяризиране на културното наследство, включително нематериалното - чрез насърчаване/съживяване на традиционни занаяти и обичай;
- Изграждане на капацитет и насърчаване на иновациите в образоването предприемачеството и в областта на културните и творческите инициативи. Насърчаване на инвестициите в образование, ориентирани към постиган на социално-икономическо въздействие върху хората;насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между културни и образователни институции и организации, ориентирано към човека;
- Създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждане и работа по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решения на всички нива; изграждане на системи за противодействие на корупционни практики и създаване на предпоставки за елиминирането на такива;
- Оптимизиране на системи за обучение, повишаване на квалификацията и тестване на знанията; създаване на системи за обучение на деца, ученици, учители и преподавателски кадри и специалисти за работа в антикорупционна среда;
- Стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз -стопански и поведенчески модели;
- Популяризиране на демократичните механизми и практики от страните с развита демокрация в областта на публичната изява - достъп до медиите, комуникации;
- Стимулиране на иновационното предприемачество;
- Насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;
- Консултиране на държавни организации и институции за създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните, съседки на България - стопански, културен и образователен обмен; Осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учредителите и дарителите.

Фондацията се управлява от Настоятелство с председател д-р Яна Гочева.

ЗА КОНТАКТИ:
1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А

Тел/факс: 02 931 24 00; 02 931 18 02; 0888 705 325

Е- mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.personal-konsult.com

Тържество по връчването на награди от името на фондация „Маргарита Попова” - 15.V.2107 г.

От името на фондацията с плакет и диплом бяха отличени първенеца на випуска, класния ръководител на випуск 2017 както и подгласниците на първенеца на випуска от Професионалната гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“ кадето Мъргарите Попова е била дългогодишен учител и директор.

  

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Сдружението е регистрирано на 10.02.2010 г. с председател на Управителния съвет г-н Ганчо Попов и председател на Контролния съвет г-жа Нели Маринова, директор на Дом за стари хора „Щастлива старост” в гр. Алфатар.

Има за своя основна цел да насърчава подобряването на предлаганите социални услуги в и извън общността в България, в духа на водещите европейски стандарти и тенденции, като организира на доброволни начала мениджъри, специалисти и друг персонал във всички социални заведения. Да представлява техните икономически интереси пред държавните и общински органи. Да защитава основополагащите принципи на организиране и предоставяне на социални услуги.

На своите членове сдружението предоставя безплатно или на преференциални цени информационни и маркетингови услуги, възможности за обучение, възможности за достъп до финансиране от европейски програми и проекти, разработване на същите в партньорство. Сдружението ще създава и развива връзки със сходни сдружения в страните членки на Европейския съюз.

Организирани обучения.

Проведени дискусии на кръгли маси:
- Професия „Социален работник”;
- За делегиран бюджет на домовете за социални услуги и услуги в общността.

На ежегодно провежданата церемония по връчване на Национален златен приз "Човешки ресурси" неизменно приз се връчва и в категория „Доставчици на социални услуги“. На проведената за дванадесети път церемониния на 18 януари 2017 г.  приз в тази категория получиха:
- Веселина Ботева, директор на Дирекция „Социална политика“ в община Пловдив;
- Теменужка Тодорова, директор на Дневен център за деца с увреждания,Свищов;

Виолетка Рангелова, управител на Дом за стари хора „Сем. Д-р Калинови“ Самоков.


  

 
 

Фондация  „Човешките ресурси в България

и евроинтеграцията“  

Неправителствена организация с обща цел да подпомага по-успешната реализация на човешките ресурси в България в съответствие с процеса на евроинтеграция чрез следните конкретни цели:

  • да определи основните тенденции в развитието на човешките ресурси в съответствие с процесите на евроинтеграция;
  • да изследва и прилага чуждестранни добри практики в разработването и реализацията на успешни социални практики;
  • да дефинира основните тенденции процеса на повишаване на квалификацията, преквалификацията и ученето през целия живот с цел подобряване на адаптивността на човешките ресурси на пазара на труда;
  • да определи различните целеви групи човешки ресурси със свързани нужди и проблеми и да провежда тяхното обучение;
  • да създаде и поддържа база данни с национални и чужди НПО, работещи в сферата на човешките ресурси;
  • да разработва социално значими проекти, които биха подкрепили усилията на властите и на НПО за успешното адаптиране на човешките ресурси;
  • да изследва, анализира и осъществява мониторинг на пазара на труда и да дава предложения за национални и регионални програми за заетост;
  • да участва в разработването и прилагането на съвременни методи за подбор, мотивация, оценка и развитие на персонала.

Съдебна регистрация.

Фондацията вече 14 години издава списание „Човешки ресурси”единственото специализирано издание в областта на мениджмънта на човешкия потенциал.
Управляващ редактор: д-р Яна Гочева
Главен редактор: доц. д-р Ганчо Попов

Зам.-главни редактори: проф. дфсн., д-р ист. Нако Стефанов

Александър Пожарлиев, директор на училище по мениджмънт - НБУ

Редакционна колегия:

Доц. д-р Гена Велковска

Проф. д-р Веселин Благоев

Надя Василева, управляващ директор на „Менпауър България”

Проф. д-р Любомир Стефанов

Пламен Димитров, организационен психолог

Организира кръгли маси по проблеми на развитието на човешките ресурси в България:
- „Кризата: Възможност за проверка на ценностите – развитие на човешкия капитал в условията на криза“.
-
 Човешките ресурси в туризма”.
- 
„За професионалната компетентност и непрекъснатото усъвършенстване на знанията и опита на човешките ресурси в туризма”.
- „Младежката безработица. Възможности и подходи за решаване“.
„Човешките ресурси – фактор за успешен туризъм“.
- Демографската катастрофа в България".

Провежда национални и международни конференции. Някой от проведените в последно време са:
„Усвояване на средствата от европейските фондове: национални приоритети. Опитът на Испания“ 2010 г.
„Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша“ 2012 г.

- „Учене през целия живот. Добри практики. Предизвикателства. Тенденции за развитие” 2014 г.

Фондация "Човешките ресурси в България и евроинтеграцията" е инициатор и координатор на ежегодно връчване на Национален златен приз „Човешки ресурси”.
Церемония по връчване на приза за 2016 г.

                      Носителите на приза за 2016 г.

Организира обучения и практикуми по широк кръг от актуални теми.

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2017
Бонуси при целогодишен абонамент!
Абонирайте се за сп. "Човешки ресурси"

Заявка за абонамент може да намерите ТУК.